Redakcia

Vydavateľ:
Joma Travel, s.r.o.
Záhradnicka 1/A, 038 61 Vrútky
Redakcia:
Joma Travel, s.r.o.
Záhradnicka 1/A, 038 61 Vrútky
Tel.: 00421/43/423 75 90, 430 81 13, 430 81 12, 423 76 43
Tel./fax: 00421/43/423 75 90
E-mail: curilla@jomamt.sk
WWW: www.cestovniinfomator.sk, www.slovaktravelling.eu, www.hungarytravelling.eu
Preklady:
Lívia Krivušová
Ing. Irena Zacharová
Ing. František Tyukos

Grafické práce:
Joma Travel, s.r.o.
e-mail: curilla@jomamt.sk
Mapové podklady:
MAPA Slovakia Editor, s.r.o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava,
Tel: 00421/2/4552 2092
e-mail: mapa@mapaeditor.sk,
web: www.mapaeditor.sk
Tlač:
PRESS GROUP, s.r.o.
Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica
Tel: 00421/48/414 34 99
Fax: 00421/48/414 70 15
e-mail: pressgroup@pressgroup.sk
web: www.pressgroup.sk
Foto na obálke:
Mesto Dolný Kubín - Námestie P.O. Hviezdoslava, autor: Mesto Dolný Kubín.
Foto:
J. Čurilla st., J Čurilla ml., P. Nagy, M. Dibák, R. Olekšák, M. Paprčka, Drevené chrámy, M. Dzuira, O. Synak, Š. Kesi, Región Horné Považie, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, OOCR Podunajska, OOCR „Šariša“ Bardejov, Múzeum SNP Banská Bystrica, Múzeum moderného umenia A. Warhola,J. Horský, M. Minďáš, R. Ralbovský, Mesto Skalica, M. Hajkovský, Š. Trnka, KOCR ŽTK, Považské múzeum, OOCR Stredné Slovensko, M. Bycko Phd.
WWW:
Whitecomp, s.r.o.
Pezinská 43, Senec 903 01
WWW: www.whitecomp.sk
E-mail: info@whitecomp.sk
ISBN 978-80-89449-23-1
Autorské práva vyhradené. K reprodukovaniu, ukladaniu do databáz, šíreniu elektronickou či inou cestou je treba výslovný písomný súhlas vydavateľa. Vydavateľ nezodpovedá za obsah ani grafické podklady inzerátov.