Redakcia

Vydavateľ:
Joma Travel, s.r.o.
Záhradnicka 1/A, 038 61 Vrútky
Redakcia:
Joma Travel, s.r.o.
Záhradnicka 1/A, 038 61 Vrútky
Tel.: 00421/43/423 75 90, 430 81 13, 430 81 12, 423 76 43
Tel./fax: 00421/43/423 75 90
E-mail: curilla@jomamt.sk
WWW: www.cestovnyinfomator.sk, www.cestovniinfomator.cz, shcg.sk
Preklady:
Lívia Krivušová
Ing. Irena Zacharová
Ing. František Tyukos

Grafické práce:
Joma Travel, s.r.o.
e-mail: curilla@jomamt.sk
Mapové podklady:
MAPA Slovakia Editor, s.r.o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava,
Tel: 00421/2/4552 2092
e-mail: mapa@mapaeditor.sk,
web: www.mapaeditor.sk
Tlač:
PRESS GROUP, s.r.o.
Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica
Tel: 00421/48/414 34 99
Fax: 00421/48/414 70 15
e-mail: pressgroup@pressgroup.sk
web: www.pressgroup.sk
Foto na obálke:
Oravský hrad, autor: M. Pišný.
Foto:
J. Čurilla st., J Čurilla ml., P. Nagy, M. Dibák, R. Olekšák, M. Paprčka, Drevené chrámy, M. Dzuira, O. Synak, Š. Kesi, Región Horné Považie, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, OOCR „Šariša“ Bardejov, Múzeum SNP Banská Bystrica, Múzeum moderného umenia A. Warhola,J. Horský, M. Minďáš, R. Ralbovský, Mesto Skalica, M. Hajkovský, Š. Trnka, KOCR ŽTK a jej členov, archív Považského múzea, OOCR Žitný Ostrov, M. Bycko Phd., I. Čillik, D. Krupka, zdroj: http://www.npslovenskyraj.sk, www.terraicognita.sk, Bc. V. Maľák, P. Filakovský, Mgr. E. Mihaliková, M. Staško
WWW:
Whitecomp, s.r.o.
Pezinská 43, Senec 903 01
WWW: www.whitecomp.sk
E-mail: info@whitecomp.sk
ISBN 978-80-89449-25-5
Autorské práva vyhradené. K reprodukovaniu, ukladaniu do databáz, šíreniu elektronickou či inou cestou je treba výslovný písomný súhlas vydavateľa. Vydavateľ nezodpovedá za obsah ani grafické podklady inzerátov.