Bratislavský kraj

Hrad: Červený Kameň Kláštor: Mariánka Mestská pamiatková rezervácia: Svätý Jur Termálne kúpalisko: Kráľová pri Senci Zámok: Stupava, Rusovce, Bernolákovo, Budmerice, Veľký Biel Zrúcanina: Devín, Pajštun
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Klobúčnická 2 , 814 28 Bratislava
02/161 86, 544 337 15
02/544 327 08
info@bkis.sk
www.bkis.sk
Malokarpatská turistická informačná kancelária
Štúrova 84, 900 01 Modra
033/647 43 02, 0903 814 841
033/647 43 02
tik@post.sk
www.tik.sk
Bratislava tourist service, s.r.o.
Zichyho palác, Ventúrska 9, 811 01 Bratislava
02/546 412 71

info@bratislava-info.sk
www.bratislava-info.sk
Turistická informačná kancelária - SENEC
Mierové námestie 19, 903 01 Senec
02/459 282 24
02/ 459 282 24
scr@stonline.sk
www.senec.sk