MESTO HURBANOVO

Adresa:
Mestský úrad Hurbanovo, Komarňanská 91
Obec:
Hurbanovo
PSČ:
947 01
Telefón:
00421/35/3700 222
Email:
mesto.hurbanovo@stonline.sk
GPS:
47°52’41.30”N 18°11’40.15”E
WWW:
http://www.hurbanovo.sk
0 °C
2 °C
Prevažne oblačno
streda
2 °C
6 °C
Oblačno
štvrtok
-2 °C
6 °C
Oblačno
piatok
0 °C
3 °C
Prevažne oblačno
sobota
-5 °C
2 °C
Sneženie
nedeľa
erb

Hurbanovo sa nachádza na klimaticky najteplejšom mieste Podunajskejnížiny južného Slovenska, na sútoku riek Žitavy a Nitry, pri štátnej ceste medzi Komárnom a Novými Zámkami. Najstaršia písomná zmienka v kontexte s dnešným územím mesta pochádza už z roku 1193. Mesto Hurbanovo má 7 mestských častí s vyše 7800 obyvateľmi. Na jeho území sa nachádzajú hodnotné stavebné a umelecké pamiatky, významné inštitúcie a strategické objekty. Perspektíva mesta je spätá s jeho ambíciami zabezpečiť obyvateľom nie len dostatok pracovných príležitostí, ale tiež ponúknuť   víziu uchovania a zhodnotenia kultúrno-spoločenských vkladov jeho aktívnej časti populácie. V tejto súvislosti sa mesto úspešne zapája do projektov hospodárskej konkurencieschopnosti, kde v spolupráci s EU a orgánmi SR investuje do moderných technológií a stratégií rozvoja. Novovybudovaný priemyselný park, intenzifi kácia ČOP, spolupráca na úrovni partnerstiev miest a miest okolia (tzv. Mikroregiónu Hurbanovo), sú tak ďalšie z mnohých výziev, ako využiť príležitosti, ktoré výhodná geografi cká poloha, nadobudnutá odbornosť skúsenosťami a pracovitý charakter obyvateľstva pre nových - potencionálnych investorov ponúka.

REGIÓNY, SÍDLA >> Mestá