Česko-Slovensko očami cestovného informátora

Charakteristika Slovenskej republiky

Slovenská republika, hlavné mesto Bratislava, leží v strednej Európe. Štátne zriadenie je republika. Rozloha Slovenskej republiky je 49 035 km2. Najnižšie položené miesto je rieka Bodrog 95 m n.m. a najvyššie položené miesto je vrch Gerlach 2655 m n.m. Profil krajiny je charakteristický veľkými rozdielmi v nadmorskej výške Stredné a severné Slovensko je hornaté - zasahuje sem Karpatský oblúk, dopravné tepny sú tu redšie, južné a východné Slovensko má nížinný charakter a je významnou poľnohospodárskou oblasťou Slovenska, s dobre rozvinutou dopravnou sieťou. Územie leží v miernom podnebnom pásme, typické striedaním štyroch ročných období. Veľmi dôležitá je rieka Dunaj, ktorou je Slovensko spojené s Viedňou, s kanálom Rýn - Mohan a s prístavmi v Čiernom mori. Najdlhšou riekou je Váh (403 km). Jazerá sa vyskytujú takmer len v pohoriach. Unikátnym prírodným výtvorom je travertínové jazierko Kráter vo Vyšných Ružbachoch. Medzi umelé vodné nádrže sa zaraďujú rybníky, vodné nádrže vybudované p ...

Viac...

Regióny