Česko-Slovensko očami cestovného informátora

Charakterystyka Republiki Słowackie

Republika Słowacka, stolica Bratysława, leży w Europie Środkowej. Ustrojem państwowym jest republika. Słowacja zajmujepowierzchnię 49 035 km2. Najniżej położonym miejscem jest rzeka Bodrog 95 m n.p.m. a najwyższym miejscem jest szczyt Gerlach2655 m n.p.m. Duże zróżnicowanie ukształtowania terenu jest charakterystyczne dla tej krainy. Słowacja Środkowa i Północna jestgórzysta - ciągnie się tu łuk karpacki, arterie komunikacyjne są rzadsze. Słowacja Południowa i Wschodnia ma charakter nizinny,jest znaczącym rejonem rolniczym Słowacji z dobrze rozwiniętą siecią komunikacyjną.Obszar leży w strefie klimatycznej umiarkowanej, dla której są typowe cztery pory roku. Wielkie znaczenie ma rzeka Dunaj, którałączy Słowację z Wiedniem, z kanałem Rhein-Mohan i z portami Morza Czarnego. Najdłuższą rzeką jest Váh (403 km). Jezioraznajdują się przeważnie w górach. Unikalnym tworem przyrody jest tufowe jeziorko Kráter w miejscowości Vyšné Ružbachy. Dosztucznych zbiorników wodnych należą stawy rybne, zbi ...

Więcej...

Regiony

Zdecydujemy