Charakterystyka Republiki Słowackie

Republika Słowacka, stolica Bratysława, leży w Europie Środkowej. Ustrojem państwowym jest republika. Słowacja zajmujepowierzchnię 49 035 km2. Najniżej położonym miejscem jest rzeka Bodrog 95 m n.p.m. a najwyższym miejscem jest szczyt Gerlach2655 m n.p.m. Duże zróżnicowanie ukształtowania terenu jest charakterystyczne dla tej krainy. Słowacja Środkowa i Północna jestgórzysta - ciągnie się tu łuk karpacki, arterie komunikacyjne są rzadsze. Słowacja Południowa i Wschodnia ma charakter nizinny,jest znaczącym rejonem rolniczym Słowacji z dobrze rozwiniętą siecią komunikacyjną.Obszar leży w strefie klimatycznej umiarkowanej, dla której są typowe cztery pory roku. Wielkie znaczenie ma rzeka Dunaj, którałączy Słowację z Wiedniem, z kanałem Rhein-Mohan i z portami Morza Czarnego. Najdłuższą rzeką jest Váh (403 km). Jezioraznajdują się przeważnie w górach. Unikalnym tworem przyrody jest tufowe jeziorko Kráter w miejscowości Vyšné Ružbachy. Dosztucznych zbiorników wodnych należą stawy rybne, zbiorniki wodne dla potrzeb kopalni (tajchy w pogórzu Štiavnické vrchy) orazzbiorniki do celów energetycznych - największy jest Orawski zbiornik wodny, największą budowlą wodną jest Gabčíkovo, zbudowane na Dunaju. Słowacja jest bogata w źródła wód mineralnych i termalnych, z których wykorzystuje się przede wszystkim te, któremają właściwości lecznicze. W Słowacji są 23 uzdrowiska. Światową sławą cieszą się Piešťany, Trenčianske Teplice i Bardejov.Osobliwością jest sztucznie wywiercony gejzer w miejscowości Herľany w pogórzu Slanské vrchy, jedyny, swojego rodzaju, nakontynencie europejskim. W Słowacji rejestrujemy 3200 jaskiń - najbardziej rozległa jest Demänovská jaskyňa, największy w świecie stalagmit znajduje sięw jaskini Krásnohorskej - 32,7 m. Znane są parki narodowe Wysokie Tatry, Pieniny, Niskie Tatry, Słowacki Raj, Mała Fatra.Słowacja znajduje się na naturalnym skrzyżowaniu dróg handlowych, stąd jest jej wielkie znaczenie dla tranzytu międzynarodowego.Na terenie Słowacji znajdują się obiekty wpisane przez komisję UNESCO na światową listę zabytków kultury i przyrody. Na listęzakwalifikowano zabytkowy zespół miejski Banská Štiavnica, zabytek kultury narodowej Spišský hrad i okolica, Spišská kapitulai Žehra, zespół zabytkowy architektury ludowej Vlkolínec i system jaskiń Słowackiego Krasu.