A Szlovák Köztársaság jellemzése

A Szlovák Köztársaság Közép - Európában fekszik, fővárosa Bratislava (Pozsony). Területe 49 035 km2. Legalacsonyabb pontjaa Bodrog folyó 96 m t.sz.f. magassággal, legmagasabb pontja a Gerlach csúcs 2655 m t.sz.f.m. Az ország területének profiljáta tengerszint feletti magasságból adódó nagy különbségek határozzák meg. Szlovákia középső és északi része hegyvidékes,benyúlik a Kárpátok íve, itt a közlekedési hálózat ritkább, az ország déli és keleti része alföld jellegű, ezért fontos mezőgazdaságiterületet képez fejlett közlekedési hállózattal.Az ország területe a mérsékelt éghajlati övezetben fekszik a négy évszak tipikus váltakozásával. Nagyon fontos jelentőségűa Duna folyó, amely összeköti Szlovákiát Bécs városával, a Rajna-Mohan csatornával és a Fekete-tengeri kikötőkkel. Leghosszabbfolyója a Váh (Vág) folyó (400 km). Tavak csaknem kivétel nélkül a hegyekben vannak. Egyedülálló természeti jelenség a VyšnéRužbachy-ban (Felsőzúgó) található Kráter nevű travertines tó. Mesterséges víztárolói közé sorolhatók a halastavak, bányászaticélokra kiépített víztárolók (a Selmec-i hegyekben) és az energetikai célokra épített víztárolók, melyek közül legnagyobb az Oravai (Árvai), legnagyobb vízierőmű a Gabčíkovo-i (Bős-i), melyet a Dunán építettek. Szlovákia gazdag ásványvíz- és hővízforrásokban, melyekből főként a gyógyító hatással bírókat használják ki. Szlovákia területén 23 fürdőváros van. Világhírű fürdővárosok Piešťany (Pőstyén), Trenčianske Teplice (Trencsénteplic) és Bardejov (Bártfa). Érde-kességnek számít a mesterségesen fúrt gejzír Herľany-ban (Ránkfüred) a Slanské-i (Szalánci) hegyekben, amely saját nemébenegyedülálló Európában Szlovákiában 3200 barlangot tartunk nyilván, legnagyobb kiterjedésű a Demänovská jaskyňa (Deménfalvicseppkőbarlang), a legnagyobb cseppkő (stalagmit) a világon pedig a Krasnohorská jaskyňá-ban (Krasznahorkai cseppkőbarlang)található - 32,7 m magas.Híres nemzeti parkjai a Vysoké Tatry (Magas-Tátra), Pieniny (Pieninek), Nízke Tatry (Alacsony-Tátra), Slovenský raj (SzlovákParadicsom) és Malá Fatra (Kis-Fátra). Az ország természetes fekvéséből adódóan fontos kereskedelmi utak kereszteződésébenfekszik és így jelentős tranzit szerepet tölt be. A Világörökség Tanácsa az UNESCO kultúrális és természeti örökségek névsorábavette fel az ország területén található egyes helyeket. Ezek a Banská Štiavnica (Selmecbánya) városi műemlék-rezerváció, a Spišský hrad (Szepes vára) és környéke - Spišská Kapitula (Szepeshely) és Žehra (Zsigra) - nemzeti kultúrális emlékei, Vlkolínec-i népiépítészeti emlék rezervációja, valamint a Slovenský kras (Szlovák Karsztvidék) barlangrendszere.