MESTO KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

Adresa:
Mestský úrad Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99
Obec:
Kráľovský Chlmec
PSČ:
077 01
Telefón:
00421/56/632 12 38
Fax:
00421/56/632 21 40
Email:
mesto@kralovskychlmec.sk, info@kralovskychlmec.sk
GPS:
48°25’7.96”N 21°59’1.65”E
WWW:
http://www.kralovskychlmec.sk
12 °C
19 °C
Polooblačno
9 °C
18 °C
Prevažne oblačno
10 °C
17 °C
Oblačno
11 °C
13 °C
Dážď
12 °C
18 °C
Oblačno
erb

Kráľovský Chlmec – srdce Medzibodrožia
Tento výrok sa zakladá nielen na pocitoch, ale aj na skutočnosti, že naše mesto je geografickým stredom Medzibodrožia, je už od pradávnych čias prírodzeným centrom regiónu, ohraničeného tromi riekami: Tisou, Bodrogom a Latoricou. Mesto Kráľovský Chlmec leží v juhovýchodnej časti SR v regióne Medzibodrožie, ktoré obklopujú rieky Tisa, Bodrog a Latorica, z juhu hranica s Maďarskou republikou a z východu hranica s Ukrajinou. Mesto je prirodzeným centrom Medzibodrožia, čoho dôkazom je, že do roku 1960 bolo okresným mestom a do roku 1996 centrom celého obvodu. V súčasnosti je dôležitým strediskom diania, predovšetkým svojimi školami, zdravotníctvom, inštitúciami a službami. Mesto leží v lone Chlmeckých kopcoch. Má vyše 7 750 obyvateľov, z ktorých 80% tvoria občania maďarskej národnosti, ostatní sa hlásia k slovenskej alebo inej národnosti.