OBEC HRUŠOV

Adresa:
Obecný úrad Hrušov 526
Obec:
Hrušov
PSČ:
991 42
Telefón:
00421/47/488 01 22
Fax:
00421/47/488 01 22
Email:
info@hrusov.sk
GPS:
48°9’13.39”N 19°5’38.02”E
WWW:
http://www.hrusov.sk
20 °C
33 °C
Prevažne slnečno
19 °C
33 °C
Prevažne slnečno
17 °C
30 °C
Prevažne slnečno
19 °C
32 °C
Slnečno
17 °C
33 °C
Slnečno
erb

Rázovitá obec Hrušov – festival ľudovej kultúry a remesiel „Hontianska paráda“
Obec Hrušov sa rozprestiera na svahoch Krupinskej planiny. Má podhorský charakter s rozsiahlym lazníckym osídlením, vhodným pre turistiku, oddych a poľovníctvo. Náučný chodník v celkovej dĺžke 10 km približuje tradičné a prírodné hodnoty územia. Charakteristický kolorit dotvárajú pivnice vytesané v tufopieskovcových masívoch. Bohaté kultúrne dedičstvo je dodnes zachované v živých folklórnych tradíciách a zvyklostiach. V obci sa nachádza i najväčšia zbierka historických motorov „stabilákov“. Každoročne v auguste sa v obci koná festival „Hontianska paráda“ ktorý okrem autentického folklóru na zaujímavej scéne amfiteátra naživo predstavuje pôvodné roľnícke práce a ľudové remeslá v prostredí hrušovských lazov. Neodmysliteľnou súčasťou festivalu sú „Hontianske dvory“ s ochutnávkou jedál a zábavou pri ľudovej hudbe.